مقاله ترجمه شده محاسبه زمان واقعی زاویه های مرکز مخابرات

مقاله ترجمه شده محاسبه زمان واقعی زاویه های مرکز مخابرات

مقاله ترجمه شده محاسبه زمان واقعی زاویه های مرکز مخابرات

شامل ۱۵ صفحه در قالب ورد و قابل ویرایش
فایل اصلی مقاله بصورت pdf هم موجود می باشد
عنوان فارسی:مقاله انگلیسی ترجمه شده
محاسبه زمان واقعی زاویه های مرکز مخابرات به حداقل رساندن THD برای مبدلهای چند سطحی با مدولاسیون(فرکانس) مرحله ای(گام به گام)
عنوان انگلیسی:
Real-Time Calculation of Switching Angles Minimizing THD for Multilevel Inverters With Step Modulation
چکیده:
اینورترهای چند سطحی به طور گسترده ای در ناهنجاری ها کاربرد دارند. گروهی از روشهای بهینه مدولاسیون پالس (PWM) برای…