دانلود تحقیق ساختار ایندکس

دانلود تحقیق ساختار ایندکس

دانلود تحقیق ساختار ایندکس

دانلود تحقیق ساختار ایندکس

خریدار گرامی شما میتوانید فایل (ساختار ایندکس) را ویرایش کنید.
ساختار ایندکس – word (..doc) – دانلود,تحقیق,ساختار,ایندکس,دانلود
قسمتی از متن :
 
‏1
‏ساختار ‏ایندکس‏ :
‏ هم‏ه‏ شاخص ها بر اساس یک مفهوم اصلی واحد عمل می کنند: ‏کلیدها و آدرس فیلدها.
‏ انواع شاخص هایی که در این فصل بررسی می کنیم ‏شاخص ساده‏ نامیده می شوند زیرا با استفاده از آرایه های ساده ای از ساختمان ها نشان داده می شوند ،که حاوی کلیدها و آدرس فیلدها هستند.
‏…