تحقیق در مورد نقش مهرورزی در پیشرفت و اینده کشور

تحقیق در مورد نقش مهرورزی در پیشرفت و اینده کشور

تحقیق در مورد نقش مهرورزی در پیشرفت و اینده کشور

تحقیق در مورد نقش مهرورزی در پیشرفت و اینده کشور

حجم فایل : ۱۵٫۰ KB نوع فایل : ورد مقدمه: ‏اجراى احکام و اصول سیاسى اسلام، هدف اصلى نظریه‏پردازى‏هاى سیاسى است. تأملات نظرى درباره مفاهیمى چون عدالت، آزادى، برابرى، جامعه مدنى و … هنگامى مورد قبول و مؤثر واقع مى‏شود که با در نظر گرفتن شرایط اجتماعى، فرهنگى، سیاسى و اقتصادى جامعه، زمینه‏هاى اجرا و عملى شدن بیشترى براى آنها فراهم شود. بى‏تردید، هدف از تولید علم و نظریه‏پردازى در جامعه کنونى ایران، رفع مشکلات نظرى براى شفاف شدن مسیر…