پاورپوینت در مورد اینترا آئورتیك بالون پمپ

پاورپوینت در مورد اینترا آئورتیک بالون پمپ

پاورپوینت در مورد اینترا آئورتیک بالون پمپ

پاورپوینت در مورد اینترا آئورتیک بالون پمپ

حجم فایل : ۲٫۶ MB نوع فایل : پاور پوینت تعداد اسلاید ها : ۵۰ بنام خدا اینترا آئورتیک بالون پمپ اینترا بالون پمپ یک دستگاه اختصاصی کمکی قلب میباشد در این روش یک کاتتر بالون دار را از طریق شریان فمورال وارد آئورت نزولی کرده و در هنگام سیستول بطن و انقباض بطن چپ وهنگام بسته شدن دریچه آئورت این بالون باد شده و با افزایش حجم در آئورت پرفیوژن کرونری را افزایش میدهد و مصرف اکسیژن را کاهش میدهد. آناتومی فیزیولوژی قلب Right Heart Left Heart Pulmonary System Normal Cardiopulmonary…