تحقیق در مورد کاربرد استوکیومتری 10 ص

تحقیق در مورد کاربرد استوکیومتری ۱۰ ص

تحقیق در مورد کاربرد استوکیومتری 10 ص

تحقیق در مورد کاربرد استوکیومتری ۱۰ ص

حجم فایل : ۵۷٫۶ KB نوع فایل : ورد کاربرد استوکیومتری ۱-رادیو ایمونواسی نوعی تجزیه بطریق رقیق کردن ایزوتوپی (IDA) ، جزو استو کیومتری است که در آن عنصر مورد تجریه نشاندار و غیر نشاندار برای پیوند با مقادیر محدود مولکولی که بطور خاص با عنصر مورد تجزیه پیوند می‌دهد، رقابت می‌کند. RIA بطور گسترده در آزمایشگاههای پزشکی برای تعیین هورمونها ، داروها ، ویروسها ، و دیگر گونه‌های آلی در سطح جهان بکار می‌رود. شروع RIA به سالهای ۱۹۵۰ ، با بررسی S.Berson و R.Yalow…