پاورپوینت در مورد ایمنی پایگاه داده

پاورپوینت در مورد ایمنی پایگاه داده

پاورپوینت در مورد ایمنی پایگاه داده

پاورپوینت در مورد ایمنی پایگاه داده

حجم فایل : ۷۳٫۸ KB نوع فایل : پاور پوینت تعداد اسلاید ها : ۴۷ بنام خدا ایمنی پایگاه داده تعریف ایمنی ایمنی عبارتست از حفاظت داده ها در قبال دستیابی غیرمجاز، تغییر غیر مجاز یا تخریب آنها و نیز در قبال دستیابی به داده ها با سوء نیت تفاوت ایمنی با جامعیت در ایمنی: مسئله حفاظت داده ها در مقابل کاربر غیر مجاز مطرح است و حصول اطمینان از اینکه کاربران به انچه که بدان اقدام می ورزند مجازند. در جامعیت: نوعی حفاظت داده ها در مقابل عملیات کاربر مجاز اعمال می…