پاورپوینت در مورد ایمنی در مدارس

پاورپوینت در مورد ایمنی در مدارس

پاورپوینت در مورد ایمنی در مدارس

پاورپوینت در مورد ایمنی در مدارس

حجم فایل : ۱۰۸٫۴ KB نوع فایل : پاور پوینت تعداد اسلاید ها : ۲۸ بنام خدا ایمنی در مدارس ۱- تجهیزات آتش نشانی: ۱- در مدارس باید خاموش کننده های دستی پودر وگاز ۶ کیلویی و گاز کربنیک (۴ ) چهار کیلویی به تعداد لازم حداکثر به فاصله هر ۲۲ متر یک دستگاه درنظر گرفته شود. ۲-استفاده از قرقره های آتش نشانی (هورزیل) متصل به آب شهر یا منبع ذخیره مجزا و پمپ مستقل در فواصل لازم و مناسب ضرورمی باشد. آموزش ۳- آموزش های لازم جهت استفاده مناسب و اصولی از امکانات و تجهیزات…