پاورپوینت ایمنی در برق

پاورپوینت ایمنی در برق

پاورپوینت ایمنی در برق

پاورپوینت ایمنی در برق

در این پاورپوینت علت حوادث برق گرفتگی و میزان مرگ و میر ناشی از برق گرفتگی بررسی شده است.
در ادامه به نحوه حفاظت در مقابل برق گرفتگی پرداخته شده و در پایان انواع سیستم های اتصال زمین و نحوه اجرای آن ها توضیح داده شده است.
تعداد صفحات شامل دو پاورپوینت ۱۰۲+۲۰ صفحه مجموعاً ۱۲۰ صفحه
تصاویری از این پاورپوینت ها را در شکل های زیر مشاهده می کنید:
 

 …