پاورپوینت ایمنی حفاری – ۶۶ اسلاید

پاورپوینت ایمنی حفاری – ۶۶ اسلاید


پاورپوینت ایمنی حفاری  – 66 اسلاید پاورپوینت ایمنی حفاری  – 66 اسلاید پاورپوینت ایمنی حفاری  – 66 اسلاید پاورپوینت ایمنی حفاری  – 66 اسلاید ¨ چند تعریف مهم ¨ در حفاری حفاری :  یک برش مصنوعی ، گودال ، کانال یا گود شدگی ایجاد شده بوسیله کندن زمین . کانال :  یک حفاری باریک . عمق آن بیشتر از عرضش می‌باشد ولی پهن‌تر از ۱۵ فوت نمی‌باشد . حفاظ :  یک ساختار که قادر است در برابر ریزش مقاومت کند و از کارگر محافظت کند . تخته کوبی : یک ساختار که از دیواره‌های حفاری حمایت می‌کند و از فروریختن‌ آنها جلوگیری می‌کند . پاورپوینت ایمنی حفاری  – 66 اسلاید پاورپوینت ایمنی حفاری  – 66 اسلاید شیب دار کردن :‌  روشی که شیب دیوارهای حفاری را با یک زاویه مشخص حفر می کند. این زاویه با توجه به تراکم خاک سایت متغیر است . …