تحقیق در مورد آل بویه در فارس 14 ص

تحقیق در مورد آل بویه در فارس ۱۴ ص

تحقیق در مورد آل بویه در فارس 14 ص

تحقیق در مورد آل بویه در فارس ۱۴ ص

حجم فایل : ۸۶٫۳ KB نوع فایل : ورد آل بویه در فارس………………………………………………………………………….. ( PAGE 1 مقدمه عیلامی‌ها یا ایلامیان یکی از اقوام سرزمین ایران بودند که از ۳۲۰۰ سال پیش از میلاد تا ۶۴۰ پیش از میلاد، بر بخش بزرگی از مناطق جنوب غربی فلات ایران فرمانروایی می‌کردند.(تاریخ مکتوب موجود از ۳۲۰۰ پیش از میلاد است. تمدن عیلام یکی از قدیمی‌ترین و نخستین تمدن‌های جهان است. بر اساس بخش‌بندی جغرافیایی امروز، عیلام باستان…