تحقیق در مورد ایلات فارس 23 ص

تحقیق در مورد ایلات فارس ۲۳ ص

تحقیق در مورد ایلات فارس 23 ص

تحقیق در مورد ایلات فارس ۲۳ ص

حجم فایل : ۳۰٫۰ KB نوع فایل : ورد مقدمه: اگر بخواهیم گذشته‌ی عشایر ایران را مورد مطالعه قرار دهیم بدون شک باید مطالعه را از منطقه‌ی فارس آغاز کنیم. زیرا این منطقه از آغاز دوران اسلامی و حتی قبل از آن عشایر نشین بوده است و ایلات و عشایر در آن زندگی می کردند. ما این نوشته ها را از کلمه هایی شروع می کنیم که ممکن است برای شما ناآشنا باشد. زموم کردان منشأ این کلمه از اینجا گرفته شده است که در گذشته عشایر ایران برای بهره‌وری بهتر از مراتع سردسیر و…