نظریه بیگانگی مارکس از ایشتوان مساروش

نظریه بیگانگی مارکس از ایشتوان مساروش

نظریه بیگانگی مارکس از ایشتوان مساروش

نظریه بیگانگی مارکس از ایشتوان مساروش

 

نظریه بیگانگی مارکس از ایشتوان مساروش

نام کتاب: نظریه بیگانگی مارکس
نویسنده: ایشتوان مساروش
مترجم: حسن شمس آوری، کاظم فیروزمند
انتشارات: مرکز
سال نشر: ۱۳۸۰
زبان: فارسی
تعداد صفحات: ۴۷۸ صفحه
فرمت: PDF
حجم: ۹٫۹۷ مگابایت