پاورپوینت در مورد طراحي ايستگاه تقليل فشار

پاورپوینت در مورد طراحی ایستگاه تقلیل فشار

پاورپوینت در مورد طراحی ایستگاه تقلیل فشار

پاورپوینت در مورد طراحی ایستگاه تقلیل فشار

حجم فایل : ۱٫۳ MB نوع فایل : پاور پوینت تعداد اسلاید ها : ۲۰ بنام خدا طراحی ایستگاه تقلیل فشار جهت تطبیق شرایط فیزیکی گاز انتقال داده شده به مبادی مصرف با شرایط مطلوب مصرف کنندگان نیاز به تاسیساتی است که به صورت اتوماتیک این شرایط را کنترل و اندازه گیری نماید . ایستگاههای تقلیل فشار گاز قبل از پرداختن به مبانی و اصول طراحی ایستگاههای گاز لازم است که به پیش نیاز های مهندسی در این مقوله اشاره کوتاهی گردد : انواع ایستگا ه های گاز ایستگاه (City Gas…