تحقیق در مورد ایستادن در برابر

تحقیق در مورد ایستادن در برابر

تحقیق در مورد ایستادن در برابر

تحقیق در مورد ایستادن در برابر

حجم فایل : ۲۲٫۳ KB نوع فایل : ورد اضطراب اجتماعی واژه «اضطراب» هم به یک حالت روانی و عاطفی اشاره دارد که ممکن است از یک احساس ناراحتی کوچک به ترس یا وحشت حاد ادامه یابد. اضطراب طولانی یا شدید ممکن است منجر به بروز نشانگان جسمانی مثل تعریق، لرز، تهوع و احساس گیجی شود. اضطراب عموماً واکنشی است که در شرایط ترس آور رخ می دهد و با افکار منفی و هراس آور تشدید می شود. واژه «اجتماعی» اشاره به در میان مردم بودن دارد. وضعیت هایی مانند صحبت در…