تحقیق در مورد ایزو 9000

تحقیق در مورد ایزو ۹۰۰۰

تحقیق در مورد ایزو 9000

تحقیق در مورد ایزو ۹۰۰۰

حجم فایل : ۱۶٫۵ KB نوع فایل : ورد ISO 9000 Y2K تاریخچه شکل‌گیری استانداردهای مدیریت و تضمین کیفیت و بین‌المللی شدن آنها بیش از نیم قرن از تدوین استانداردهای معتبر سیستمهای مدیریت و تضمین کیفیت می‌گذرد. ضرورت بالا نگهداشتن ضرایب ایمنی و قابلیت اطمینان در صنایع نظامی سبب گردید که چنین مقرراتی ابتدا در این صنایع و سپس در صنایع هوانوردی و صنایع هسته‌ای به اجرا درآید. پیچیدگی محصولات، تعداد و تنوع قطعات در صنایع خودروسازی نیز به ناچار باعث…

تحقیق در مورد ایزو  65 ص

تحقیق در مورد ایزو ۶۵ ص

تحقیق در مورد ایزو  65 ص

تحقیق در مورد ایزو ۶۵ ص

حجم فایل : ۴۱٫۰ KB نوع فایل : ورد مقدمه: طی سه دهه گذشته جهان شاهد شکل گیری تدریجی یک سیستم اقتصادی یکپارچه جهانی بوده است. دنیای تولید نیز در ادامه این وضع شاهد افزایش سطح رقابت و ظهور رقبای مستعد دراقصی نقاط جهان بود. جهانی شدن بازار تولید شرکتهای تولید کننده رابه ارزیابی مجدد نگرشهایشان را رقابتهای بین المللی وا داشته و دولتها را نیز به تغییر سیاستهای ملی خود وادار نموده است. مطمئناً شرکتهایی که به بازار به صورت ملی و نه جهانی ، و به محصولات…