تحقیق در مورد غنی سازی اورانیوم

تحقیق در مورد غنی سازی اورانیوم

تحقیق در مورد غنی سازی اورانیوم

تحقیق در مورد غنی سازی اورانیوم

حجم فایل : ۲۵۲٫۵ KB نوع فایل : ورد ایزوتوپهای قابل دسترس اورانیوم سنگ معدن اورانیوم موجود در طبیعت از دو ایزوتوپ اورانیوم ۲۳۴ به مقدار ۰٫۷ درصد و اورانیوم ۲۳۸ ‏به مقدار ۳٫۹۹ درصد تشکیل شده است. سنگ معدن را ابتدا در اسید حل کرده و ‏بعد از تخلیص فلز، اورانیوم را به صورت ترکیب با اتم فلور (F9) و به صورت مولکول ‏اورانیوم هگزا فلوراید تبدیل می کنند که به حالت گازی است. سرعت متوسط ‏مولکول های گازی با جرم مولکولی گاز نسبت عکس دارد. ‏ غنی سازی اورانیوم با…