کتاب صوتی خانه ارواح از ایزابل آلنده

کتاب صوتی خانه ارواح از ایزابل آلنده

کتاب صوتی «خانه ارواح» از ایزابل آلنده
 
درباره کتاب:
ایزابل آلنده در نخستین رمان خود، که در تبعید نوشته شده است، سرگذشت یک خانواده شیلیایی را نقل می­کند که چهار نسل را در بر می­گیرد. یک خانواده و عادات عجیب و غریب آنها. عشق، نفرت، ازدواج، انتقام و همه اتفاقات زندگی اعضای مختلف خاندان را به تصویر می کشد. فرد آخر این خانواده زندگی همه این عزیزانی که فوت کرده اند اما روحشان در خانه وجود دارد را می نگارد تا برای همیشه ریشه های خود…