تحقیق در مورد ایرودینامیک 9 ص

تحقیق در مورد ایرودینامیک ۹ ص

تحقیق در مورد ایرودینامیک 9 ص

تحقیق در مورد ایرودینامیک ۹ ص

حجم فایل : ۱۵٫۱ KB نوع فایل : ورد تاریخچه : برادران رایت توانستند با استفاده از نبوغ و خلاقیت خود در دهم دسامبر ۱۹۰۳ که آرزوی دیرینه بشر را که پرواز بود تحقیق بخشند و از زمانی که اسحاق نیوتن فیزیکدان انگلیسی ، نیروی جاذبه را کشف کرد، فکر پرواز و غلبه بر نیروی جاذبه در انسان شدت بیشتری یافت. برادران رایت که یک مغازه تعمیرات دوچرخه داشتند، همیشه در فکر پرواز بودند. آنها بر اساس اطلاعات و مطالعات که در مورد پرواز داشتند به ساخت بالها و طراحی هواپیما…