مناسبات ایران و ترکیه و شیروان و داغستان در اواخر سده شانزدهم میلادی

مناسبات ایران و ترکیه و شیروان و داغستان در اواخر سده شانزدهم میلادی

این متن شامل ۳۰ صفحه می باشد 
 
– تاریخ ایران و ترکیه در آثار متعدد مورخان از آن جمله در کتب تواریخ اسکندر منشی ترکمان, قاضی احمد قمی, مصطفی عالی افندی, مصطفی سلانیکی, ابراهیم پچوی و … منعکس گردیده و پژوهشگران از این آثار پرقیمت کم و بیش استفاده نموده اند، ولی ما یک کتاب تاریخیِ خیلی پرارزش نیز در دست داریم که متأسفانه محققان از آن بهره مند نبوده اند. زیرا این کتاب تا به حال به چاپ نرسیده و نسخه خطی آن در کتابخانه دانشگاه استانبول محفوظ می…