مقاله اتحادیه اروپا وایران-نزدیکی در دو خط موازی

مقاله اتحادیه اروپا وایران-نزدیکی در دو خط موازی

مقاله اتحادیه اروپا وایران-نزدیکی در دو خط موازی

مقاله اتحادیه اروپا وایران-نزدیکی در دو خط موازی

عنوان مقاله : اتحادیه اروپا وایران – نزدیکی در دو خط موازی
تعداد صفحات : ۷
فرمت فایل : word
بخش هایی از متن مقاله :
از دهه نود اتحادیه اروپا سعی داشت ایران را ترغیب به تغییر سیاست های خود در قبال خاور میانه، حمایت از تروریسم ، موشک و تسلیحات کشتار جمعی و حقوق بشر کند. سیاست های ایران دستخوش تنوع و اختلاف شد، نسبت به بدترین دوره های دهه نود پیشرفت هایی را داشت اما تمامی این مسایل همچنان بعنوان یک دغدغه جدی تا کنون هم ادامه دارد
. اما مشارکت بعنوان…