تحقیق در مورد کارخانه ایران شرق مشهد

تحقیق در مورد کارخانه ایران شرق مشهد

تحقیق در مورد کارخانه ایران شرق مشهد

تحقیق در مورد کارخانه ایران شرق مشهد

عنوان : تحقیق در مورد کارخانه ایران شرق مشهد
تعداد صفحات : ۲۵
فرمت فایل : word
مقـدمـه
گروه صنعتی ایران شرق در سال ۱۳۵۶ در شهرستان نیشابور پس از اخذ موافقت اصولی از اداره کل صنایع خراسان، در زمینی به وسعت ۳۰۱۳۰ مترمربع کار خویش را آغاز نمود.
پس از ایجاد سالن وتهیه ماشین آلات موردنیاز در زمینه تولید بخاری و آبگرمکن نفت سوز موفق گردید پروانه تأسیس خود را از اداره کل صنایع خراسان اخذ نماید و سپس در اردیبهشت ماه سال ۶۲ پس از ثبت شرکت در اداره ثبت اسناد…