دانلود کتاب صوتی ایران در سپیده دم تاریخ نوشته جورج کمرون

دانلود کتاب صوتی ایران در سپیده دم تاریخ نوشته جورج کمرون

دانلود کتاب صوتی ایران در سپیده دم تاریخ نوشته جورج کمرون

دانلود کتاب صوتی ایران در سپیده دم تاریخ  نویسنده:جورج کمرون مترجم:حسن انوشه  زمان کلی این کتاب صوتی ۱۱ ساعت می باشد و حجم فایلها در مجموع ۱۴۶ مگابایت
از محاسن این کتاب صوتی این است که همه ۱۱ ساعت آن به صورت ۲۲ فایل مجزای صوتی نیم ساعته می باشد. شما می توانید یک یا دو فایل را امروز گوش کنید و فردا به سراغ فایل شماره بعدی بروید. به عنوان تجربه شخصی با کتابهای صوتی که کل کتاب در یک فایل ۱۰ ساعته یا ساعات زیاد هستند مشکل دارم چون وقتی از یک…