پاورپوینت درس تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران از ورود اسلام تا پایان حکومت علویان طبرستان - بر اساس کتاب محمدامیر شیخ نوری

پاورپوینت درس تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران از ورود اسلام تا پایان حکومت علویان طبرستان – بر اساس کتاب محمدامیر شیخ نوری

پاورپوینت درس تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران از ورود اسلام تا پایان حکومت علویان طبرستان - بر اساس کتاب محمدامیر شیخ نوری

پاورپوینت درس تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران از ورود اسلام تا پایان حکومت علویان طبرستان – بر اساس کتاب محمدامیر شیخ نوری

پاورپوینت درس تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران از ورود اسلام تا پایان حکومت علویان طبرستان 
بر اساس کتاب محمدامیر شیخ نوری
منبع رشته تاریخ دانشگاه پیام نور
شامل ۴۵ اسلاید
 
Øقیام یحیی بن زید قیامی به رهبری یحیی بن زید بن علی نوه امام سجاد(ع) بر ضد حکومت بنی امیه. این قیام در سال ۱۲۵ هجری در زمان حکومت ولید بن یزیدمصادف با دوره امامت امام صادق(ع)، در خراسان رخ داد و در نهایت به کشته شدن یحیی و یارانش…