تحقیق در مورد خاتم سازی 19 ص

تحقیق در مورد خاتم سازی ۱۹ ص

تحقیق در مورد خاتم سازی 19 ص

تحقیق در مورد خاتم سازی ۱۹ ص

حجم فایل : ۶۴٫۰ KB نوع فایل : ورد خاتم سازی هنرهای سنتی ایران، هنرهای اصیل مردمی و نشات گرفته از فطرتی پاک است که از دیر باز در تمامی شئون زندگی مردم رسوخ کرده و به صورت جزئی تفکیک ناپذیر درآمده اند. این هنرها، از گذشته دور تا کنون، بدون تغییرات زیاد باقی مانده اند و اگر به آنها توجه نشود رفته رفته به بوته فراموشی سپرده خواهند شد. خاتم سازی خاتم سازی یکی از هنرهای با ارزش شرق است. از گذشته خاتم سازی اطلاعات زیادی در دست نیست، زیرا مواد اولیه خاتم…

تحقیق در مورد سنگ‌های تزئینی ایران، غنای ذخایر و فقر صادرات 56 ص

تحقیق در مورد سنگ‌های تزئینی ایران، غنای ذخایر و فقر صادرات ۵۶ ص

تحقیق در مورد سنگ‌های تزئینی ایران، غنای ذخایر و فقر صادرات 56 ص

تحقیق در مورد سنگ‌های تزئینی ایران، غنای ذخایر و فقر صادرات ۵۶ ص

حجم فایل : ۱۸۲٫۰ KB نوع فایل : ورد سنگ‌های تزئینی ایران، غنای ذخایر و فقر صادرات پیشگفتار می‌توان گفت تاریخ استفاده بشر از سنگ به ابتدای خلقت او می‌رسد. انسان اولیه بروی سنگ متولد شده، به وقت خطر در آن پناه جسته، یا از ابزار ساده از آن سرپناه ساخته، وسایل و ابزار زندگی خود مانند ابزار شکار، زراعت، دفاع و زینت‌آلات خود را از سنگ تراشیده و گاه حتی آن را مورد پرستش خود نیز قرار داده است. که آثار باستانی و بقایای تاریخی موجود گواه این ادعا…