40 ایده کارآفرینی در ایران

۴۰ ایده کارآفرینی در ایران

40 ایده کارآفرینی در ایران

۴۰ ایده کارآفرینی در ایران

یکی از دغدغههای اغلب افراد برای ورود به دنیای کارآفرینی نداشتن ایده است یا اینکه احساس میکنند ایدههایی که در سر دارند، ایدههای موفقی نیستند. در این کتاب الکترونیکی تلاش کردیم نمونههای خوبی از ایدههای پولساز کارآفرینی اینترنتی را گردآوری کنیم و در اختیار شما دوست عزیز قرار دهیم. راه اندازی یک کسبوکار اینترنتی، نیازمند یک برنامه عجیب و غریب مهندسی شده و ً بر مبنای آنالیز دقیق فرصتها و ضعف ها نیست. به بودجه کلان نیازی ندارد و حتما برای…