تحقیق رهبری و مدیریت

تحقیق رهبری و مدیریت


توضیحات: دانلود تحقیق با موضوع رهبری و مدیریت، در قالب doc و در ۳۶ صفحه، قابل ویرایش.     بخشی از متن تحقیق: از آنجائیکه ما رهبری را با فرایند نفوذ (Influence) قرین میدانیم یک مدیر به عنوان یک رهبر موفق وموثر بایستی با توسل به مکانیزمهای مختلف درقلوب کارکنانش نفوذ نماید و سپس با فراهم آمدن این پیش شرط اصلی با بکارگیری چهارم مفهوم فوق الذکر به یک رهبری موثر دست بزند. فرآیند رهبری توأم با عشق ومحبت دارای سه مرحله اساسی است :۱-  اظهار محبت از جانب رهبر به فرد۲- اظهار فرد نسبت به رهبر۳- اظهار محبت رهبر به فرد (جامعه) بصورت متعامل رهبری مبتنی بر عشق ومحبتچهار نوع رهبری قابل تمیز از یکدیگرند.۱-             مرد قوی : Strongman۲-             معامله گر : Transactor۳-             قهرمان دوراندیش : Visionary hero۴-             رهبربرتر : Super l …