تحقیق-قابلیت اطمینان در شبکه های حسگربی سیم-۶۴صفحه-فرمتdocx

تحقیق-قابلیت اطمینان در شبکه های حسگربی سیم-۶۴صفحه-فرمتdocx


انتقاتل اطللاعات معتبر،ارسال بسته ی مجزا،انتقال دسته ای از پاکت ها،انتقال  جریان پاکت ها،شبکه های حسگر چند ترکیبی،ایجاد وب معتبر،مدل شبکه ای،ارزیابی عمل کرد، کاربردها، نیازمندی­ها و تکنیک­های خاص شبکه های­حسگربی­سیم در میان بقیه ویژگی­ها،تعداد بالای گره­ها،منابع انرژی محدود،شبکه­ی­مرکزی اطلاعات و فرآیند داخل­شبکه­ای،اینک­دیگر همگی در ادبیات متداول هستند.چیزی که کمتر مورد توجه قرار گرفته است مفهوم مناسب قابلیت اعتماد است.آیا هیچ شانسی برای بررسی­عملی پدیده­ای که انتظارمی­رود تا شبکه­ای را بررسی­کند وجود دارد؟ آیا حسگرهای کافی با کیفیت درست وجود دارند؟ آیا این مساله به قدرکافی توسط­گروه های حسگری  تحت­پوشش قرار می­گیرد؟ این موضوع مساله­ی پوشش و گسترش است.حسگرها ارزان هستند و بنابراین خواندن آن­ها می­تواند پر سروصدا باشد و منجر به ایجاد مساله درستی­اطلاعات شود. رویکرد استاندارد، فراوانی است یعنی تحویل حسگرهای چندگانه­ای که می­خوانند و باعث بهبود سیگنال­های صدایی که احتمالا از …