پاورپوینت ترسیم جریان ارزش برای ایجاد ارزش و رفع ضایعات

پاورپوینت ترسیم جریان ارزش برای ایجاد ارزش و رفع ضایعات

پاورپوینت ترسیم جریان ارزش برای ایجاد ارزش و رفع ضایعات

پاورپوینت ترسیم جریان ارزش برای ایجاد ارزش و رفع ضایعات

عنوان پاورپوینت : ترسیم جریان ارزش برای ایجاد ارزش و رفع ضایعات
تعداد صفحات : ۹۲
فرمت فایل : ppt
بخش هایی از متن پاورپوینت :
هر جا که محصولی برای مشتری هست ، یک جریان ارزش نیز در کنار آن وجود دارد .
نقشه جریان ارزش
به شما امکان می دهد که هر فرآیندی را در جریان حرکت شناسایی کرده و از میان ریخت و پاش هایسازمان بیرون بکشید و آنگاه جریان کاملی از ارزشها بر مبنای اصول تولید ناب به وجود آورید .
نقشه برداری جریان مواد و اطلاعات
nبرای نشان دادن وضع فعلی…