تحقیق در مورد فرهنگ ایثار و شهادت 188 ص

تحقیق در مورد فرهنگ ایثار و شهادت ۱۸۸ ص

تحقیق در مورد فرهنگ ایثار و شهادت 188 ص

تحقیق در مورد فرهنگ ایثار و شهادت ۱۸۸ ص

حجم فایل : ۸۸٫۸ KB نوع فایل : ورد مقدمه بخش اول فرهنگ ایثار و شهادت ارائه گزارش محسن فردرو – دبیر هم اندیش فرهنگ ایثار و شهادت تمام تلاش ما در حوزه دبیرخانه شورای هماهنگی و نظارت بر امر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت این است که خدمتگزار بخشی از خدماتی باشیم که در حوزه فرهنگ ایثار و شهادت انجام می شود. ما تلاش می کنیم که مجموعه وظایفی را که بر عهده این شورا گذاشته شده، خالصانه، صادقانه و با امکانات موجود و فضایی که حکایت از هماهنگی صمیمیت، همدلی و…