مقاله ی تحقیقی درباره ی محمدرضا پهلوی

مقاله ی تحقیقی درباره ی محمدرضا پهلوی

مقاله ی تحقیقی درباره ی محمدرضا پهلوی

فرمت:doc
تعداد صفحه:۳۵
 
 
بخش هایی از مقاله:
آغاز زندگی ودوره کودکی
محمد رضا پهلوی در روز چهارم آبان ۱۲۹۸ برابر ۲۶ اکتبر ۱۹۱۹ درتهران به دنیا آمد.
پدر او رضاخان میرپنج(پهلوی) و مادرش که تاج الملوک که همسر دوم رضاخان بود.چند ساعت بعد خواهر دوقلوی او قدم به عرصه ی وجود گذاشت که نامش را اشرف گذاشتند وروابط او با برادرش در سراسر زندگی توام با احساسات شدید و ناراحتیهای زیاد بود. سایر فرزندان تاج الملوک عبارت بودند از یک دختر بزرگتر نام شمس. یک پسر…