دانلود مقاله يك جمله اي ها و چند جمله اي ها 9 ص

دانلود مقاله یک جمله ای ها و چند جمله ای ها ۹ ص

دانلود مقاله یک جمله ای ها و چند جمله ای ها 9 ص

دانلود مقاله یک جمله ای ها و چند جمله ای ها ۹ ص

یک جمله ای ها و چند جمله ای ها ۹ ص – word (..doc) – پزشکی –
قسمتی از متن :
 
‏1
‏چند جمله‌ایها
‏عبارت جبری
‏هرگاه در یک عبارت اعداد و حروف بوسیله اعمال جمع، تفریق، ضرب و تقسیم توان و رادیکال و …‏. با هم ارتباط داده شود به آن عبارت یک عبارت جبری گویند.
‏ بطور مثال هرکدام از عبارتهای ‏ ،‏،‏ و…‏. یک عبارت جبری محسوب می‌شوند.
‏یک جمله‌ای
‏عبارت ‏ را که در آن a‏ یک عدد حقیقی و مخالف صفر،x‏ یک متغیر و n‏ یک عدد حسابی(…