تحقیق در مورد ساختمان تار و سه تار

تحقیق در مورد ساختمان تار و سه تار

تحقیق در مورد ساختمان تار و سه تار

تحقیق در مورد ساختمان تار و سه تار

حجم فایل : ۳۳٫۸ KB نوع فایل : ورد مقدمه: اینک گلی از بوستان همیشه معطر ایران: نغمه ها به صد راز و رمز شگفتیهای روح را تجلی می بخشند، از سینه های شرحه شرحه از فراق می گویند، از حجاب جان پرده می افکند و نوای باغ ملکوت را به گوش معشوق ازلی می رسانند. نغمه ها از سازها برمی خیزند و سازها زبان گویای دستان هنرمندان و قلبها همیشه عاشق، تبلور یکی شدن انسان با مصنوع خود، نشانگر نوازشهای مهربانانه انگشتانی درد آشنا و مبین روح یکی شدن انسان با طبیعت. کتاب…