تحقیق در مورد هندسه نااقليدسى و نسبيت عام اينشتين  64ص

تحقیق در مورد هندسه نااقلیدسى و نسبیت عام اینشتین ۶۴ص

تحقیق در مورد هندسه نااقلیدسى و نسبیت عام اینشتین  64ص

تحقیق در مورد هندسه نااقلیدسى و نسبیت عام اینشتین ۶۴ص

حجم فایل : ۱٫۰ MB نوع فایل : ورد هندسه نااقلیدسى و نسبیت عام اینشتین در قرن نوزدهم دو ریاضیدان بزرگ به نام «لباچفسکى» و «ریمان» دو نظام هندسى را صورت بندى کردند که هندسه را از سیطره اقلیدس خارج مى کرد. صورت بندى «اقلیدس» از هندسه تا قرن نوزدهم پررونق ترین کالاى فکرى بود و پنداشته مى شد که نظام اقلیدس یگانه نظامى است که امکان پذیر است. این نظام بى چون و چرا توصیفى درست از جهان انگاشته مى شد. هندسه اقلیدسى مدلى براى ساختار نظریه…