پاورپوینت در مورد نگهداري فايلهاي ايندکس دار

پاورپوینت در مورد نگهداری فایلهای ایندکس دار

پاورپوینت در مورد نگهداری فایلهای ایندکس دار

پاورپوینت در مورد نگهداری فایلهای ایندکس دار

حجم فایل : ۸۲٫۵ KB نوع فایل : پاور پوینت تعداد اسلاید ها : ۱۷ بنام خدا File Structure File Structure Lecture 10 نگهداری فایلهای ایندکس دار File Structure نگهداری فایلهای ایندکس دار Maintenance of Indexed files نگهداری فایلهای ایندکس دار چه مسائلی را بهمراه دارد؟ چه عملیاتی روی فایل یا ایندکس آن بایستی درنظرگرفت؟ مشکلات ایندکس های بزرگتر از فضای حافظه چیست؟ موارد استفاده ایندکس های متعدد چیست؟ ساختار ایندکس های ثانوی چگونه است؟ چه عملیاتی روی ایندکس ثانوی بایستی درنظرگرفت؟ File…