تحقیق در مورد ايندكس

تحقیق در مورد ایندکس

تحقیق در مورد ایندکس

تحقیق در مورد ایندکس

حجم فایل : ۱۸٫۸ KB نوع فایل : ورد ساختن یک پایگاه داده درمحیط SQL Server، شما می‌توانید جداول ،نماها ودیگر اشیا مربوط به یک سری از اطلاعات درون یک پایگاه داده راذخیره کنید .بنابراین اولین قدم درپیاده سازی یک برنامه کاربردی اطلاعاتی ،ساختن پایگاه داده آن است که روش انجام این کار رادراین قسمت یاد خواهید گرفت . برای یک پایگاه داده منطقی ،SQL Server دوفایل می‌سازد: یکی برای اشیاءویکی برای ثبت تراکنشهای انجام شده . ساختن یک پایگاه داده جدید برای انجام…