پاورپوینت در مورد ايمني در برابر ميکروب ها

پاورپوینت در مورد ایمنی در برابر میکروب ها

پاورپوینت در مورد ایمنی در برابر میکروب ها

پاورپوینت در مورد ایمنی در برابر میکروب ها

حجم فایل : ۸۶٫۹ KB نوع فایل : پاور پوینت تعداد اسلاید ها : ۶۲ بنام خدا ایمنی در برابر میکروب ها مهم ترین نقش سیستم ایمنی ، محافظت از میزبان در برابر میکروبهای بیماریزاست اغلب میکروبهای بیماریزا طی چند ساعت توسط مکانیزم غیر اختصاصی شناسایی و نابود می شوند، تنها در صورتیکه ارگانیزم عفونی بتواند این خط اولیه را بشکند پاسخ ایمنی اختصاصی به راه می افتد خصوصیات عمومی واکنش های دفاعی میزبان در برابر میکروبها دفاع در برابر میکروبها توسط مکانیسم های…