تحقیق در مورد ايمنى و بهداشت در کودکان 14ص

تحقیق در مورد ایمنى و بهداشت در کودکان ۱۴ص

تحقیق در مورد ایمنى و بهداشت در کودکان 14ص

تحقیق در مورد ایمنى و بهداشت در کودکان ۱۴ص

حجم فایل : ۱۲۳٫۱ KB نوع فایل : ورد ایمنى و بهداشت در کودکان همین که کودک در استفاده از اشیاء مهارت پیدا مى‌کند، آگاهى از خطرات احتمالی، داراى اهمیت بسیار حیاتى است. در صورتى که در مورد چیزى احتمال خطر مى‌دهید، آن را از دسترس او دور نگه دارید. – بچه‌ها هر چیزى را در دهان مى‌گذارند (این عمل، به لحاظ روانشناسى کودک، یک فرآیند شناخت اشیاء است. م). هرگز چیزهائى را که به‌علت کوچک بودن ممکن است توسط کودک بلعیده شود یا در گلوى او گیر کند و یا در…