تحقیق در مورد ايقان وجدان قاضي   مقايسه اجمالي سيستم‌هاي حقوق اسلام، حقوق ايران و فرانسه 29ص

تحقیق در مورد ایقان وجدان قاضی مقایسه اجمالی سیستم‌های حقوق اسلام، حقوق ایران و فرانسه ۲۹ص

تحقیق در مورد ایقان وجدان قاضی   مقایسه اجمالی سیستم‌های حقوق اسلام، حقوق ایران و فرانسه 29ص

تحقیق در مورد ایقان وجدان قاضی مقایسه اجمالی سیستم‌های حقوق اسلام، حقوق ایران و فرانسه ۲۹ص

حجم فایل : ۲۷٫۱ KB نوع فایل : ورد ایقان وجدان قاضی – مقایسه اجمالی سیستم‌های حقوق اسلام، حقوق ایران و فرانسه چکیده : در باره حجیت علم قاضی و دامنه اجرای آن بین حقوقدانان و فقها اختلاف شده است. در این مقاله ضمن بیان راه حل‌های‌حقوق فرانسه و نیز فقه امامیه، علم قاضی را در مواردی خاص حجت دانسته ولی آنرا مشروط به نوعی بودن مستند علم، وجود مستند علم در پرونده و بیان مستند توسط قاضی در رای نموده و مهمتر از همه، امکان استناد به مستند علم را منوط…