تحقیق در مورد ايرانى ها داستان هم نمى خوانند

تحقیق در مورد ایرانى ها داستان هم نمى خوانند

تحقیق در مورد ایرانى ها داستان هم نمى خوانند

تحقیق در مورد ایرانى ها داستان هم نمى خوانند

حجم فایل : ۱۷٫۳ KB نوع فایل : ورد ایرانى ها داستان هم نمى خوانند!!!   آی کتاب : اخبار کتاب : سایر عناوین   ایرانى ها داستان هم نمى خوانند!!! هر ۱۸۲۵ روز یک کتاب ایرانى ها داستان هم نمى خوانند آترین عباس زاده گرچه این روز ها در آشفته بازار ورق هاى به هم چسبیده استقبال نیم بندى از ادبیات عامه پسند که همچون کور سویى در صنعت نشر کشور است، صورت مى گیرد اما این ادبیات به عنوان یک ژانر ادبى در دنیا شناخته شده است و نویسندگان آن تیراژ هاى مخصوص را در…