تحقیق در مورد شعراي ايران

تحقیق در مورد شعرای ایران

تحقیق در مورد شعرای ایران

تحقیق در مورد شعرای ایران

حجم فایل : ۱۵٫۲ KB نوع فایل : ورد به نام خدا ادبیات ایران شاعران مشهور ایران شعرای ایران(از آغاز شعر پارسی تا نهضت مشروطیت) شعرای ایران (از آغاز شعر پارسی تا نهضت مشروطیت) به ترتیب اسم آذربیکه ی:لطفعلی آذربیکه ی متخلص به آذر از جمله شعرای معروف قرن دوازدهم است که در سال ۱۱۲۳ هجری قمری در اصفهان متولد شد او در انواع شعر بخصوص غزل و قصیده مهارت و استادی داشت. ابن یمین:امیر محمود بن امیر یمین الدین طغه ای در اواخر قرن هفتم در فریومه از ولایات جوین…