تحقیق در مورد ايذه

تحقیق در مورد ایذه

تحقیق در مورد ایذه

تحقیق در مورد ایذه

حجم فایل : ۱۲٫۴ KB نوع فایل : ورد تاریخچه ایذه : ایذه‌، شهر و شهرستانى‌ در استان‌ خوزستان‌. نام‌ ایذه‌ را به‌ صورتهای‌ ایذَج‌ (ابن‌ خردادبه‌، ۴۲؛ ابن‌ رسته‌، ۱۸۸)، ایدج‌ (حمدالله‌، ۵۱) و اَیدَج‌ (یاقوت‌، ۳/۸۴۶) نیز نوشته‌اند. در زمان‌ اتابکان‌ آن‌ را مال‌ امیر نیز مى‌ خواندند (نک: ابن‌ بطوطه‌، ۱/۲۰۵). مال‌ امیر را مالمیر، مال‌ میرجانکى‌، مال‌ امیر بختیاری‌ و مال‌ امیرشول‌ نیز…