پاورپوینت در مورد به سمت كاراتر شدن

پاورپوینت در مورد به سمت کاراتر شدن

پاورپوینت در مورد به سمت کاراتر شدن

پاورپوینت در مورد به سمت کاراتر شدن

حجم فایل : ۱۹۴٫۶ KB نوع فایل : پاور پوینت تعداد اسلاید ها : ۳۶ بنام خدا Paul Mundy www.mamud.com Paul Mundy www.mamud.com به سمت کاراتر شدن ایده ها و نظرات Paul Mundy www.mamud.com ایده ها و نظرات اولویت بندی اطلاع رسانی تفکر و پیش بینی دانستن آنچه که باید انجام شود برگزاری جلسات موثر صحبت به زبان واحد Paul Mundy www.mamud.com اولویت بندی ضروری نیاز به انجام فوری غیر ضروری موکول به زمان مناسب مهم بدون آن پرو‍‍ژه ا مشکل مواجه می شود. بی اهمیت واقعا مهم نیست، اما ….. Paul Mundy www.mamud.com اولویت…