پاورپوینت مکتب متعارف کینزی در اقتصاد

پاورپوینت مکتب متعارف کینزی در اقتصاد


د انلود پاورپوینت با موضوع مکتب متعارف کینزی در اقتصاد، در قالب ppt و در ۸۲ اسلاید، قابل ویرایش، شامل :   ایده های برجسته در مکتب متعارف کینزی مدل IS-LM بازار کالا و منحنی IS بازار پول و منحنی LM مدل IS-LM و نقش سیاستهای پولی و مالی تعادل اشتغال ناقص در مدل کینزی اثر پیگو تلفیق نئوکلاسیکی Neo-classical synthesis تفسیر مجددی از کینز: مدل ‌ های عدم تعادلی بحث کلاور و لیان هافوود مبانی خرد اقتصاد کلان راجع به عدم تسویه بازارها پول گرایی متعارف نظریه مقداری بعنوان نظریه تقاضای پول نظریه مقداری و تغییرات در درآمد پولی : شواهد تجربی  تحلیل منحنی فیلیپس با لحاظ نمودن انتظارات رابطه بین مازاد تقاضای کار و بیکاری منحنی فیلیپس با لحاظ نمودن انتظارات منحنی فیلیپس با لحاظ نمودن انتظارات دستاوردهای سیاستی منحنی فیلیپس با لحاظ نمودن انتظارات فرضیه شتاب ‌ گرا هزینه ‌ های کاهش تورم برحسب تولید و بیکاری نرخ طبیعی بیکاری و سیاست ‌ های بخش عرضه  رویکرد پولی به نظریه تراز پرداخت ‌ ها و تعیین نرخ ارز رویکرد پولی به تراز پردا …