پاورپوینت در مورد نام موضوع  كشور استراليا

پاورپوینت در مورد نام موضوع کشور استرالیا

پاورپوینت در مورد نام موضوع  کشور استرالیا

پاورپوینت در مورد نام موضوع کشور استرالیا

حجم فایل : ۸۹۹٫۳ KB نوع فایل : پاور پوینت تعداد اسلاید ها : ۲۸ به نام خدا نام موضوع : کشور استرالیا استرالیا کشوری در نیمکره جنوبی است و در سال ۱۹۰۱ از بریتانیای کبیر استقلال یافته است. پایتخت استرالیا شهر کانبرا است. مقدمه ایالات و شهرها آب و هوا نژاد ادیان مذاهب بومیان جامعه ایرانیان ۱/۲۷ این کشور دارای مرز خاکی با کشور دیگری نیست و دور آن را از شرق، اقیانوس آرام، از جنوب اقیانوس منجمد جنوبی، از غرب اقیانوس هند و از شمال چندین دریا و خلیج در بر گرفته…

پاورپوینت در مورد نام موضوع  كشور استراليا

پاورپوینت در مورد نام موضوع کشور استرالیا

پاورپوینت در مورد نام موضوع  کشور استرالیا

پاورپوینت در مورد نام موضوع کشور استرالیا

حجم فایل : ۸۹۹٫۳ KB نوع فایل : پاور پوینت تعداد اسلاید ها : ۲۸ به نام خدا نام موضوع : کشور استرالیا استرالیا کشوری در نیمکره جنوبی است و در سال ۱۹۰۱ از بریتانیای کبیر استقلال یافته است. پایتخت استرالیا شهر کانبرا است. مقدمه ایالات و شهرها آب و هوا نژاد ادیان مذاهب بومیان جامعه ایرانیان ۱/۲۷ این کشور دارای مرز خاکی با کشور دیگری نیست و دور آن را از شرق، اقیانوس آرام، از جنوب اقیانوس منجمد جنوبی، از غرب اقیانوس هند و از شمال چندین دریا و خلیج در بر گرفته…