پاورپوینت در مورد اوپک گاز

پاورپوینت در مورد اوپک گاز

پاورپوینت در مورد اوپک گاز

پاورپوینت در مورد اوپک گاز

حجم فایل : ۲۶٫۱ KB نوع فایل : پاور پوینت تعداد اسلاید ها : ۳ بنام خدا اوپک گاز تاریخچه مجمع کشورهای صادرکننده گاز بیم ها و امیدهای اوپک گازی ضرورتها و محدودیتهای کشورهای صادرکننده گاز راهبرد ها و نقش ایران در اوپک گازی بازارهای جهانی گاز طبیعی و برنامه‌های صادرات گاز ایران ایجاد اوپک گازی و امکان پذیری انحصاری بودن آن نقش و منافع اقتصادی ایران دراوپک گاز اولویت گاز بر نفت در اقتصاد ایران Speech gecf apromising enterprise اساسنامه اوپک گازی امکان سنجی و…