تحقیق در مورد مديريت دانش ضمني  12 ص

تحقیق در مورد مدیریت دانش ضمنی ۱۲ ص

تحقیق در مورد مدیریت دانش ضمنی  12 ص

تحقیق در مورد مدیریت دانش ضمنی ۱۲ ص

حجم فایل : ۱۷٫۹ KB نوع فایل : ورد مدیریت دانش ضمنی : بعد اول- تکامل دانش ضمنی در سازمانها : ایجاد و تکامل دانش ضمنی شرایط خاصی را می طلبد ، در این زمینه «نوناکا» در سال ۲۰۰۰ مدل حلزونی دانش را مطرح کرد و چنین بیان می دارد که «دانش ضمنی همیشه با شخص همراه است . به عنوان مثال یک محقق باهوش دارای بینشی است کــــه به ثبت اختراع جدیدی منجر می شود ، یا یک کفاش بعد از کسب سالها تجـربه فرایند خلاقیت جدیدی را مطـرح می سازد .» به عقیده «نوناکا»…