تحقیق در مورد مدیریت منابع انسانی 320 ص

تحقیق در مورد مدیریت منابع انسانی ۳۲۰ ص

تحقیق در مورد مدیریت منابع انسانی 320 ص

تحقیق در مورد مدیریت منابع انسانی ۳۲۰ ص

حجم فایل : ۱۶۴٫۴ KB نوع فایل : ورد فصل اول‏: ماهیت مدیریت منابع انسانى‏ مدیریت منابع انسانى را «شناسایى، انتخاب، استخدام، تربیت و پرورش نیروى انسانى به منظور دست‏یابى به اهداف سازمان» تعریف کرده‏اند. منظور از منابع انسانى، همه افرادى است که در ادارات و سازمان‏هاى دولتى، اعم از کشورى و لشکرى، مؤسسات غیردولتى بازرگانى و صنعتى، مدارس و دانشگاه‏ها، روستاها و دیگر فعالیت‏هاى مؤثر در تولید ملى اشتغال دارند. هدف اساسى اداره امور…