دانلود رایگان کتاب صوتی اولین تماس تلفنی از بهشت

دانلود رایگان کتاب صوتی اولین تماس تلفنی از بهشت

دانلود رایگان کتاب صوتی اولین تماس تلفنی از بهشت

یک روز صبح، در شهری کوچک به نام کولدواتر، چند تلفن زنگ می‌خورد. آن طرف خط کسانی هستند که می‌گویند از بهشت تماس گرفته‌اند؛ یکی با مادرش حرف می‌زند و یکی با خواهرش، هرکسی با عزیز از دست رفته. آیا معجزه‌ای غریب رخ داده؟ یا فریبی بزرگ در کار است؟وقتی اخبار این تماس‌های عجیب پخش می‌شود، غریبه‌ها دسته دسته به شهر سرازیر می‌شوند تا آن‌ها هم بخشی از این معجزه باشند. شهر کوچک و حتا دنیای انسان‌ها با این معجزه زیر و زبر شده؛…