پاورپوینت در مورد اولویت تحقیقی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ،درمانی کرمانشاه

پاورپوینت در مورد اولویت تحقیقی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ،درمانی کرمانشاه

پاورپوینت در مورد اولویت تحقیقی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ،درمانی کرمانشاه

پاورپوینت در مورد اولویت تحقیقی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ،درمانی کرمانشاه

حجم فایل : ۱۴۷٫۲ KB نوع فایل : پاور پوینت تعداد اسلاید ها : ۷۹ به نام خدا اولویتهای تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ،درمانی کرمانشاه ۱-اولویت های تحقیقاتی کلی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۲- اولویت های تحقیقاتی گروههای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۳-اولویت های تحقیقاتی شبکه های بهداشت ودرمان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۴-اولویت های تحقیقاتی معاونتهای دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۵-اولویت های تحقیقاتی مراکزتحقیقاتی دانشگاه…