اولويت بندی زمانی و مکانی سيل خيزی زيرحوزه های آبخيز کوشک آباد خراسان رضوی با استفاده از مدل HEC-HMS

اولویت بندی زمانی و مکانی سیل خیزی زیرحوزه های آبخیز کوشک آباد خراسان رضوی با استفاده از مدل HEC-HMS

اولویت بندی زمانی و مکانی سیل خیزی زیرحوزه های آبخیز کوشک آباد خراسان رضوی با استفاده از مدل HEC-HMS

اولویت بندی زمانی و مکانی سیل خیزی زیرحوزه های آبخیز کوشک آباد خراسان رضوی با استفاده از مدل HEC-HMS

عنوان مقاله : اولویت­ بندی زمانی و مکانی سیل­خیزی زیرحوزه­های آبخیز کوشک­آباد خراسان رضوی با استفاده از مدل HEC-HMS
تعداد صفحات : ۱۷
فرمت فایل : word
بخش هایی از متن مقاله :
چکیده
کشور ایران به لحاظ موقعیت خاص جغرافیایی، در اکثر مناطق، از اقلیمی خشک و نیمه خشک برخوردار بوده که همه ساله با وقوع سیلابهای فصلی با خسارتهای جبران­ناپذیری مواجه است. تحقیق حاضر به مکان­یابی زیرحوز­های موثر بر دبی اوج و حجم سیل، و اولویت­بندی زمانی و…